Фирма "Текс Трейд" е специализирана
в търговия със защитно
и работно облекло,
лични предпазни средства
по безопасност и здраве при работа.