НазадЗащитни каски

LP 2001   CE mark EN 397

Защитна каска от ПЕ, PVC околожка с 6 точково закрепване, 330 гр., до 440 V, годност - 5 години, с възможност за поставяне на подбрадник и антифони
Цвят: бял, жълт, син, червен, зелен, оранжев