НазадПредпазители на слуха > Външни антифони

Ear 300   CE mark EN 352-1

Лек пластмасов мидообразен предпазител за слуха, средна норма на заглушаване 23 dB
Размер: uni