НазадПредпазители на слуха > Външни антифони

Ear 400   CE mark EN 352-1

Лек пластмасов мидообразен предпазител на слуха, средна норма на заглушаване 23 dB, 178gr
Размер: uni