НазадПредпазители на слуха > Външни антифони

Ear 600   CE mark EN 352-3

Лек пластмасов мидообразен предпазител на слуха, диелектричен, 178 гр
Размер: uni