НазадПредпазители на слуха > Вътрешни антифони

Ear Soft   CE mark EN 352-2

Антифони вътрешни, цилиндрични от мек, специален полимер
Размер: uni