НазадДихателна защита > Газ детектори

Altair   CE mark EN 50014-20, EN 50104, EN 61779, EN 50271

Надежден едноканален газ детектор със сензор за H2S, CO или О2, който се експлоатира без поддръжка в продължение на 24 месеца или 1080 часа алармено време. Тройно система за сигнализация - звукова, светлинна и вибрираща