НазадСписък с продуктите в каталога. Моля изберете категория от менюто вляво.

Сгъваема прахозащитна полумаска с клапа срещу твърди частици и течни аерозоли, до 4 пъти МДК...
Четириканален газ-детектор за измерване на кислород, серо водород, въглероден оксид и избухливи газове. Притежава светлинна, вибрираща и звукова аларм...
Позициониращ колан с два DІ- образни пръстена и комфортна подложка на гърба...
Лентов механизъм с шок абсорбер, дължина 2.5 м...
Позициониращо регулируемо въже с карабина MLTL 120...