НазадСписък с продуктите в каталога. Моля изберете категория от менюто вляво.

Peltor-LiteCom III, устройство за безжична комуникация със защита на слуха, честота 433.075 - 434.775 MHz, 69 канала, 10 mW ERP изходна мощност, обхва...
Вътрешни антифони тип борче, от мек, специален силикон, свързани с полиамидна връзка, миещи, SNR 32dB ...
Филтри за полу-лицеви и цело-лицеви маски. Защита от частици прах, органични и неорганични газове и изпарения, серен диоксид, киселинни газове и изпар...
Сгъваема прахозащитна полумаска с клапа срещу твърди частици и течни аерозоли, до 10 пъти МДК...
Раменно-бедрен колан ...