НазадЗащитни каски

Защитна каска от ПЕ, PVC околожка с 6 точково закрепване, 310 гр., до 440 V, годност - 5 години, с възможност за поставяне на подбрадник и антифони...
Защитна каска от ПЕ, PVC околожка с 6 точково закрепване, 330 гр., до 440 V, годност - 5 години, с възможност за поставяне на подбрадник и антифони...
Защитна каска от ПЕ, текстилна околожка с 4 точково закрепване, 310 гр., до 440 V, годност - 5 години, с възможност за поставяне на подбрадник и антиф...
Защитна шапка, 100% памук с полиетиленов предпазител за главата....
Комплект за лесничеи - защитна каска, визьор и антифони...