НазадДихателна защита > Цело- и полулицеви маски

Гумена полумаска с едно гнездо...
Гумена полумаска с две гнезда...
Голям набор от различни филтри за маски MILLA с едно и две гнезда...
Филтри за полу-лицеви и цело-лицеви маски. Защита от частици прах, органични и неорганични газове и изпарения, серен диоксид, киселинни газове и изпар...
Полулицева маска с две гнезда, подходяща за всякакви условия на труд. Мека, гъвкава комбинация от гума и пластмаса...
Страница: 1 2 3   Няма предишна страница Следваща страница