НазадДихателна защита > Газ детектори

Надежден едноканален газ детектор със сензор за H2S, CO или О2, който се експлоатира без поддръжка в продължение на 24 месеца или 1080 часа алармено в...
Новият едноканален газ детектор ALTAIR PRO на MSA от серията 20. Разнообразието от сензори позволява употребата му за различни приложения - въглероден...
Четириканален газ-детектор за измерване на кислород, серо водород, въглероден оксид и избухливи газове. Притежава светлинна, вибрираща и звукова аларм...
Многоканален газ-детектор, способен да разпознава до 6 газа. Цветен дисплей, USB порт ...
Помпа за откриване на газове с газ детекторни тръбички с брояч на напомпванията...
Страница: 1 2   Няма предишна страница Следваща страница